Rozwód, a Kościół

Jeśli małżeństwo katolickie zostało zawarte pomimo istniejących przeszkód do jego zawarcia, to w świetle kanonu 1060 Kodeksu Prawa Kanonicznego, małżeństwo to jest ważne, dopóki nie udowodni się, że jest inaczej. Nieważnie – w sensie sakramentalnym – zawarte małżeństwo z dużym prawdopodobieństwem się rozpadnie, jak „dom zbudowany na piasku”. Czy katolik może się rozwieść? Czy rozwód musi oznaczać rozstanie z Kościołem?  Tym zagadnieniom poświęcona jest ta strona.

Kryteria duszpasterskie Papieża Franciszka:   Przyjęcie   –   Towarzyszenie   –   Rozeznanie   –   Integracja