Duszpasterstwo osób w powtórnych związkach małżeńskich

„Nie zniechęcajcie się, głoście nadzieję z uśmiechem” Ojciec Święty Franciszek, Brzegi 31 lipca 2016r.